Bible Image: 
Bible Location: 
Julian

Database - TN Research: