Thomas W. Gattis

First Name & Middle Name: 
Thomas W.

County:

Record #: 
26257
Last Name: 
Gattis
Date of Death / Notice / Obituary: 
1912